Specializujeme se na obchodní, úřední a právnické texty a překlady úředních listin z / do německého jazyka s razítkem soudního tlumočníka. Kromě toho zajišťujeme překlady technické i obecné a tlumočení.

 

Naše advokátní kancelář poskytuje poradenství v celém spektru právních oblastí, zejména se zaměřením na obchodní, občanské, rodinné, pracovní a správní právo v češtině, angličtině a němčině.

 

Zakázkové programování v MS Office / VBA, vytváření nástrojů pro controlling, účetnictví, audit, daně apod. (zejména MS Excel), automatizace úloh, validace DIČ, kontrolní hlášení DPH.

 

Školíme používání programů ze sady MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Access) pro auditory, daňové poradce, ekonomy, administrativní a vedoucí pracovníky či právníky. Připravíme vám i školení na míru.

Blog Jaroslava Surmana

5. 11. 2015

Jste Vy nebo Vaše společnost plátcem DPH? Pokud jste na tuto otázku odpověděli kladně, mělo by Vás zajímat, že od roku 2016 budete mít povinnost podávat vedle daňového přiznání k DPH také tzv. kontrolní hlášení DPH.

Mgr. Jaroslav Surman

byl po absolvování rakouské obchodní akademie v roce 2000 Krajským soudem v Brně jmenován soudním tlumočníkem pro jazyk německý. Vystudoval práva na brněnské Masarykově univerzitě. Pracoval u společnosti Vorlíčková & Leitner Audit, s. r.o. jako asistent auditora (specializace na analýzu klientských dat pomocí IT nástrojů) a ve společnosti PricewaterhouseCoopers jako daňový konzultant.

Mgr. Barbora Surmanová

je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 13930. Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. V advokacii působí od roku 2006, kdy začala pracovat v renomované advokátní kanceláři TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI v Praze. Zde působila až do roku 2011. Účastnila se zastupování řady významných obchodních společností (soukromých i státních), jakož i nejvyšších státních úřadů včetně ministerstev.