Blog Jaroslava Surmana

5. 11. 2015

Jste Vy nebo Vaše společnost plátcem DPH? Pokud jste na tuto otázku odpověděli kladně, mělo by Vás zajímat, že od roku 2016 budete mít povinnost podávat vedle daňového přiznání k DPH také tzv. kontrolní hlášení DPH.

12. 3. 2013

Naši klienti po nás chtěli možnost hromadné ověřování registrace a spolehlivosti plátců DPH. Vytvořili jsme tedy doplněk pro software MS Excel, který obsahuje funkci =PLATCE().

8. 1. 2013

Podle novely zákona o DPH ze dne 4. 1. 2013 je na Vás, abyste si ověřovali, zdali Váš obchodní partner není v registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce.

19. 8. 2012

Klient – strojírenská společnost – se na nás obrátil s problémem lokalizace návodů v PDF do více jazyků. Jím oslovení překladatelé nebyli schopni dodat požadovaný výsledek, tj. soubor prakticky identický se zadáním, ve kterém by byly jen přeloženy texty.

Mgr. Jaroslav Surman

byl po absolvování rakouské obchodní akademie v roce 2000 Krajským soudem v Brně jmenován soudním tlumočníkem pro jazyk německý. Vystudoval práva na brněnské Masarykově univerzitě. Pracoval u společnosti Vorlíčková & Leitner Audit, s. r.o. jako asistent auditora (specializace na analýzu klientských dat pomocí IT nástrojů) a ve společnosti PricewaterhouseCoopers jako daňový konzultant.

Mgr. Barbora Surmanová

je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 13930. Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. V advokacii působí od roku 2006, kdy začala pracovat v renomované advokátní kanceláři TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI v Praze. Zde působila až do roku 2011. Účastnila se zastupování řady významných obchodních společností (soukromých i státních), jakož i nejvyšších státních úřadů včetně ministerstev.