Za firmou Surman stojí dva společníci s potřebným právnickým, ekonomickým a jazykovým know-how.

Prostřednictvím asociované advokátní kanceláře zajišťujeme i právní služby.

Naše zásady

Při poskytování svých služeb se držíme našich tří jednoduchých zásad:

1. Podnikat v souladu s dobrými mravy

Naše služby nesmí být vykonávány na úkor dalších osob a v rozporu s dobrými mravy, které chápeme mnohem extenzivněji, než jak to činí české právo. Jsme připraveni odmítnout i lukrativní zakázku, pokud nevyhoví našim mravním normám.

2. Sledovat cíle klienta

Neprovádíme bez rozmyslu jen to, co po nás klient vyžaduje. Spíše se snažíme dobrat toho, co klient ve skutečnosti potřebuje. Klientovi tak pomáháme se specifikací požadavků, které na nás má a poskytujeme mu takové služby, kterými dosáhne svých cílů. Využíváme při tom širokého spektra našich znalostí, dovedností a zkušeností. Náš zájem o klienta a jeho potřeby nekončí inkasováním odměny.

3.Vytvářet hodnoty

Vytváříme hodnoty a přinášíme zisk svým klientům. Jelikož nejsme dobročinná organizace, nýbrž společnost založená za účelem zisku, sledujeme přitom samozřejmě i své ekonomické cíle. Máme své interní procesy pečlivě nastaveny na co nejvyšší efektivitu, abychom při své činnosti postupovali co nejhospodárněji.

Mgr. Jaroslav Surman

Po absolvování obchodní akademie v Rakousku byl v roce 2000 Krajským soudem v Brně jmenován soudním tlumočníkem pro jazyk německý. V roce 2006 dokončil studium práv na Masarykově univerzitě v Brně, kde se aktivně zúčastnil i projektu „Škola rakouského práva v Brně“, pořádaného univerzitou Wirtschaftsuniversität Wien.

Během svého působení u společnosti Vorlíčková & Leitner Audit, s.r.o., se v rámci auditu specializoval na analýzu klientských dat pomocí IT nástrojů.

U společnosti PricewaterhouseCoopers se poté jako daňový konzultant věnoval vývoji, automatizaci a dokumentaci procesů souvisejících s daňovými přiznáními, tvorbě automatických přiznání, a jejich propojení s ostatním softwarem, koordinaci IT projektů pro daňové oddělení a internímu školení MS Office.

Jaroslav Surman ovládá německý a anglický jazyk a v rámci organizace zajišťuje vše, co souvisí s IT projekty, překlady a školením.

Mgr. Barbora Surmanová

Mgr. Barbora Surmanová je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 13930.

Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy university v Brně, kde se mj. účastnila ročního projektu v německém jazyce „Škola rakouského práva v Brně“ pořádaného Wirtschaftsuniversität Wien. V roce 2007 absolvovala kurz amerického práva pořádaného The John Marschall Law School, Chicago, USA. Během několikaletých studijních pobytů v Německu, Velké Británii a Brazílii si prohloubila své jazykové znalosti anglického, německého a portugalského jazyka.

V advokacii působí již od roku 2006, kdy začala pracovat v renomované advokátní kanceláři TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI v Praze. Zde působila až do roku 2011. V rámci této praxe se účastnila na zastupování řady významných obchodních společností (soukromých i státním), jakož i nejvyšších státních úřadů.