top of page

IT SLUŽBY

Vytváříme nástroje controllingu, účetnictví, auditu a daní.

Automatizací zkvalitňujeme Vaše účetní a daňové procesy.

NAŠE PRODUKTY:

 • automatizace daňových přiznání DPPO, DPFO, DPH, souhrnného hlášení, intrastatu, rekonciliační tabulky pro Českou republiku i jiné země EU

 • normalizace výstupů ze SAP a jiných ERP systémů a účetních programů

 • výcejazyčný nástroj pro tvorbu výkazů a přílohy k účetní závěrce

 • protokol k daňovému přiznání generovaný automaticky z MS Excel do MS Word

 • implementace hromadné validace DIČ přes VIES (včetně zpětného potvrzení)

 • napojení na český rejstřík plátců DPH (kontrola tzv. nespolehlivého plátce) a jiné on-line rejstříky (např. ARES)

 • nástroj pro automatizaci žádostí o vratku DPH

 • generování přiznání k silniční dani na základě databáze vozového parku

 • hromadná kontrola a rekonstrukce knih jízd

 • vytváření nástrojů pro export a import dat pomocí XML pro účely rychlého elektronického podání

 • exporty do programů Formstudio a Taxedit

bottom of page