top of page

PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

Úřední i neúřední překlady

Specializujeme se na právní, úřední a ekonomické překlady z / do německého jazyka. Tyto překlady jsou překládány přímo právníky, popř. jimi revidovány.
Kromě těchto oborů zajišťujeme i překlady obecného, neodborného charakteru i překlady technické (IT, elektrotechnika, návody, stavebnictví, strojírenství apod.). Nabízíme také služby lokalizace software i webových stránek.

ČASTO PRO VÁS PŘEKLÁDÁME:

 • smlouvy

 • úřední a soudní rozhodnutí

 • úřední listiny (rodné, oddací a úmrtní listy, výpisy z rejstříku trestů, výpis z živnostenského a obchodního rejstříku, technické a řidičské průkazy atd.)

 • listiny potřebné pro vyřizování přídavků (Familienbeihilfe) v Rakousku

 • vysvědčení, diplomy a certifikáty

 • notářské zápisy, zápisy z valných hromad, společenské smlouvy a stanovy

 • úřední, obchodní i soukromá korespondence

 • reklamní texty

 • znalecké posudky

 • zákonné a jiné (např. standardizační) normy

 • návody k použití a technická dokumentace (včetně zpracování souborů ve formátu PDF)

Často pro Vás překládáme
Informace k překladům a ceník

INFORMACE K PŘEKLADŮM A CENÍK

Naše standardní cena za překlady včetně úředních činí 550 Kč za normostranu výsledného textu. Jednou normostranou se rozumí 1800 znaků. Minimální účtované množství za jeden překlad je jedna strana, není-li dohodnuto jinak. Zúčtovací jednotkou bývá půl normostrany. 

V případě náročného textu (např. lékařské zprávy), textu z ručně psané předlohy či dalších potřebných úprav (zejména grafického rázu) je vyžadována přirážka 100 %. Stejně tak za spěšný překlad a zakázky prováděné mimo pracovní dny účtujeme přirážku 100 %.

Ceny často překládaných úředních dokumentů vystavených v ČR (obvyklá velikost)

 • Rodný list - 550 Kč

 • Oddací list - 550 Kč

 • Úmrtní list - 550 Kč

 • Výpis z rejstříku trestů bez záznamu - 825 Kč

 • Výpis z obchodního rejstříku - 550 Kč až 1.100 Kč

 • Výpis z živnostenského rejstříku - 550 Kč až 825 Kč

 • Výuční list - 550 Kč až 825 Kč

 • Vysvědčení - 550 Kč až 1.100 Kč

 • Lékařské zprávy - 1.100 Kč a více

Poštovné

Zaslání překladů v rámci ČR - 250 Kč (doporučeně).
Zaslání překladů v rámci EU - 300 Kč (doporučeně).
Do jiných zemí dle ceníku pošty + 150 Kč.

Ověřování dokumentů pro úřední styk v ČR a v německy mluvících zemích

Rakousko

Listiny pro úřední jednání u rakouských úřadů:

Pro rakouský úřední styk nepotřebujete apostilu, postačí svázat překlad s originálem nebo ověřenou kopií překládané listiny.
Předáte-li nebo doručíte nám originály listin, zajistíme vyhotovení ověřených kopií českým notářem a tyto pak svážeme s překladem. Originály listin Vám tak zůstanou.

Poplatek za ověření činí 250 Kč + 37 Kč za každou ověřenou stranu.

Listiny vydané rakouskými orgány pro jednání u českých úřadů:

Originály, popř. ověřené kopie rakouských úředních listin svazujeme s překladem. Tento úřední překlad předkládáte českým orgánům.

 

Německo a Švýcarsko

Listiny pro úřední jednání u německých a švýcarských úřadů:

V případě, že české úřední listiny budete předkládat k úřednímu jednání v Německu nebo Švýcarsku , musí být tyto listiny (vysvědčení, výpisy z rejstříků, rodné listy, oddací listy atd.) opatřeny ověřovací doložkou, tzv. apostilou a poté úředně přeloženy do německého jazyka (viz Haagská úmluva z roku 1961).

Poplatek za zajištění apostily činí 2000 Kč, poštovné na příslušné ministerstvo a správní poplatek za kolky dle sazebníku ministerstva spravedlnosti (aktuálně 100 Kč za 1 apostilu).

Listiny vydané německými orgány pro jednání u českých úřadů:

Pokud máte úřední listiny vydané v Německu nebo Švýcarsku a tyto chcete předložit českým úřadům, apostilu na těchto dokumentech musíte nechat vyznačit u příslušných orgánů v Německu resp. Švýcarsku. Poté Vám tyto úředně přeložíme do českého jazyka.

Ostatní německy mluvící země

Pro použití úředních listin v jiných zemích, kde je úředním jazykem němčina, tj. Lucembursku, Lichtenštejnsku, Belgii (na území Německojazyčného společenství v provincii Lutych ) a Itálií (Jižní Tyrolsko – autonomní provincie Bolzano) platí stejné podmínky jako v Německu či Švýcarsku, tj. na listinách je vyžadováno vyznačení doložky o apostile.

Pokud si nejste jisti, doporučujeme nejprve kontaktovat příslušný orgán, kterému bude listina předkládána, zeptat se na to, co bude požadovat a podle toho dále postupovat.

Předání listin k překladu

Osobně v naší kanceláři na adrese Rooseveltova 39, 669 02 Znojmo v pracovní dobu. Doporučujeme vždy předem zavolat na tel. 604 246 990. – viz kontakt. Při předání listin stanovíme zároveň předběžný cenový odhad překladu a termín dodání.

Kdykoliv vhozem do schránky v sídle Rooseveltova 39, Znojmo. Pokud nám necháte spolu s listinami své tel. číslo, obratem se Vám ozveme. Popř. zavolejte, nebo zašlete sms zprávu o vhozu listin do schránky na tel. 604 246 990.

Schránka je umístěna na zadní straně sloupu u vchodu do budovy.

Listiny k překladu lze zaslat elektronicky na náš e-mail nebo poštou (kurýrem) na adresu Rooseveltova 39, 669 02 Znojmo.

Neprodleně po obdržení se Vám ozveme, stanovíme předběžný odhad ceny překladu a termín dodání.

V případě nutnosti lze listiny předat či vyzvednout i mimo pracovní dobu, popř. v sobotu, dle domluvy se zákazníkem.

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme Vám za zprávu!

Image by Kate Macate
bottom of page